عوامل کلیدی تاثیرگذار بر موفقیت نوآوری در SME ها

برای ارتقا و بهبود عملکرد SME ها، هر بنگاه بایستی با توجه به شناخت وضعیت موجود در بنگاه و در نظرگرفتن شرایط و محدودیت های موجود در محیط سیاسی و اقتصادی جامعه و نقطه ایده آلی که می خواهند بدان دست یابند، از استراتژی مناسبی بهره گیرند.دانلود مقاله

نوآوری استراتژیک و استراتژی های نوآوری – سیر تحولی، رویکردهای جدید چالشها

نوآوری استراتژیک، موضوعی نو ظهور و نوخاسته در مکتوبات مربوط به مدیریت استراتژی و نوآوری در سازمان است که در مرحله رشد قرار دارد و به مفهوم رقابت در صنعت موجود به روشی کاملاً متفاوت است، که ارزش های مشتری را باز تعریف و ارتقا می بخشد. نوآوری استراتژیک یک…

تاثیر نوآوری بر رشد بهره وری عملکرد SME ها

نوآوری و بهره وری دو مقوله مرتبط با یکدیگرند به گونه ای که هر دو به ارزش منابع در بخش های مختلف هر بنگاهی مرتبط بوده و با تغییر و توسعه تکنولوژی نیز ارتباط نزدیک دارند. در دنیای رقابتی امروز حجم سرمایه گذاری بیشتر در نهایت به افزایش تولید و…

نقش نوآوری در ثروت آفرینی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

نوآوری در صنایع و بین دانشگاهیان مقوله بسیار شناخته شده ای می باشد زیرا برای بقای هر سازمان و شرکتی که می خواهد در شرایط رقابتی دنیای امروز با توجه به رشد سریع بازار و تکنولوژی دوام بیاورد، امری حیاتی است. اگرچه تحقیقات زیادی نظیر نظر سنجی نوآوری سالانه از…

ارایه مدل تدوین استراتژی نوآوری برای سازمان های کوچک و متوسط

خلق استراتژی رشد و تولید محصولات و خدمات جدید که موجب ایجاد ارزش افزوده بیشتر در سازمان در جهت اهداف مشتریان و بازار شود، نیازمند دارا بودن دیدگاه نوآورانه در تدوین استراتژی هر سازمان است. تدوین چارچوبی مشخص بدین منظور بویژه در سازمان های کوچک و متوسط که بیشتر از…

تبین مدلی جهت ارزیابی توان نوآوری بنگاه های کوچک و متوسط

در بازار رقابتی و متحول امروزی، مزیت کلیدی رقابت، توانایی نوآوری است. بنگاههای کوچک و متوسط با تغییرات مداوم محیطی شامل بازارها، رقبا، تکنولوژیها، مقررات و ارزشهای اجتماعی مواجه میباشند. این تغییرات بر موقعیت رقابتی بنگاهها موثرند و نوآوری مهمترین فعالیتی است که میتواند بازار بنگاه را حفظ کند و…

بررسي عوامل مؤثر بر نوآوري سازماني در ميان مديران

تحقيق حاضر با هدف كلي عوامل موثر بر نوآوري سازماني در شركت مخابرات استان اصفهان به روش پيمايشي انجام شده است. براي رسيدن به هدف مذكور اطلاعاتي از يك  نمونه 108 نفري با 8/0 آلفاي كرونباخ به روش ميداني از مديران شركت مخابرات استان  اصفهان، فرضياتي به آزمون گذاشته شد…

مدل‌های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری

در سال های اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم. بنا بر نظر محققان عرصه کسب و کار، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکا ن پذیر است. یک مدل کسب و…

Business Models and Technological Innovation

Business models are fundamentally linked with technological innovation, yet the business model construct is essentially separable from technology. We define the business model as a system that solves the problem of identifying who is (or are) the customer(s), engaging with their needs, delivering satisfaction, and monetizing the value. The framework…

بررسی فرایندهای نوآوری و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکتها

در حال حاضر، نوآوریها مکانیزمی را ارائه میدهند که توسط آن نهادهای کسب و کار جایگاه خود را در بازار حفظ نمایند. شرکتها، بخش زیادی از منابع خود را با نیت کسب منافع آتی، سرمایه گذاری میکنند. با توجه به مبالغ قابل توجهی که به منظور ایجاد نوآوری در دو…