23

تبین مدلی جهت ارزیابی توان نوآوری بنگاه های کوچک و متوسط

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

در بازار رقابتی و متحول امروزی، مزیت کلیدی رقابت، توانایی نوآوری است. بنگاههای کوچک و متوسط با تغییرات مداوم محیطی شامل بازارها، رقبا، تکنولوژیها، مقررات و ارزشهای اجتماعی مواجه میباشند. این تغییرات بر موقعیت رقابتی بنگاهها موثرند و نوآوری مهمترین فعالیتی است که میتواند بازار بنگاه را حفظ کند و توسعه دهد. فرآیند ارزیابی سازمانی، چرخهای بی پایان در طول عمر محصول، خدمات یا خود بنگاههای ارائه کننده آنها است. این مقاله، مدل ارزیابی را برای بنگاههای صنعتی و خدماتی ارائه میدهد که فرآیند ایجاد شده در تحقیق، ابعاد مختلف استراتژی، فرهنگ، مدیریت پروژه، مهارت و دانش، تکنولوژی، محصول و خدمات، فرآیندها، ساختارها و بازارها را کنترل مینماید و نتایج را در تغییرات رادیکالی و تدریجی ارائه میدهد. مدل تحقیق در نهایت، نتایج ارزیابی بنگاهها را در ۸ شاخص ارزیابی محیط و موقعیت، فرهنگ نوآوری و توسعه مهارتها، ایده یابی، ارتباطات و سازمان دهی، ارزیابی و برنامه ریزی، بازاریابی، تامین منابع مالی و اجرا و کنترل بیان می دارد و به منظور تعیین کارایی مدل ایجاد شده یک بنگاه تولید کننده محصول فرهنگی مورد ارزیابی واقع شده است.دانلود مقاله

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.